TAYAŞ A.Ş. KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

TAYAŞ Gıda San. ve Ticaret A.Ş. Şekerleme ve Çikolata Üreticisi olarak ;

 

Kaynak Planlamasını kullanmak sureti ile sektöründe teknolojik gelişmeleri takip ederek, yetişmiş işgücü ile, müşterilerine güvenilir ve sağlıklı ürünler sunmayı ilke edinmiştir.

 

TAYAŞ Gıda Sanayi. ve Ticaret A.Ş. Yönetici ve Çalışanları olarak ;

 

· Markalarımızı güçlendirmeyi, Yurtiçi ve Yurtdışı pazarlarda lider konumda olmayı hedeflemeyi,

·  Ulusal ve Uluslararası Kalite ve Gıda Mevzuatlarının (BRC, IFS, FSSC 22000, ISO 9001: 2015, HELAL) gerekliliklerine ve müşteri şartlarına ve beklentilerine uygun üretim yapmayı ve tüm yasal zorunluluklara uymayı

· Müşteri beklentileri doğrultusunda yeni ürünler geliştirip pazara sunmayı

· Sürekli İyileştirme kapsamında Teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi ve uygulamayı

· Personel seçiminde insani ve ahlaki değerlere saygılı olmayı, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamayı, çalışanların iş kanunlarına, yasal gerekliliklere uygun olarak çalışmaları için uygun ortam sağlamayı,

· Müşterilerin Kalite ve Gıda güvenliği ile ilgili beklentilerini karşılayarak sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı,

· Müşteri geri bildirimlerini objektif ve şeffaf bir şekilde sistematik olarak değerlendirmeyi ve Müşterimizi mutlu edecek çözümü sunmak, iade hakkını müşterimize tanımayı,

· Çalışanlarını Kalite, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi yönünde eğitmeyi, motive etmeyi ve katılımları ile uygulamayı,

·  Gıda Güvenliği bilincini bir kültür olarak işletme geneline yaymak için gerekli çalışmaları yapmayı,

·  Tüm Proseslerinde Çevreye duyarlı olmayı, Çevre bilincinin tüm çalışanlarda oluşturulmasını

· İş kazası ve meslek hastalıklarını azaltarak çalışanların veya çalışan temsilcilerinin de katılımı ile beraber sağlık ve güvenliğini korumayı ve müşteri geri bildirim kaynaklı hataları önleyerek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

· Bilgi birikimimizi ve varlıklarımızı korumak ve bunlara ilişkin risklerin farkında olmayı, risk bazlı yaklaşım ile süreçleri sürekli iyileştirerek prosedür ve talimatlara uymayı, düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunarak riskleri azaltmayı ve iş sürekliliğini sağlamayı,

 

taahhüt ederiz.

 

 Genel Müdür

 EMRE TAYCI