Ar-Ge Merkezi ile Yükselen Kalite Tayaş Gıda

Ar-Ge Merkezi ile Yükselen Kalite Tayaş Gıda

Günlük 150 tonluk üretim kapasitemiz ve 50 milyon dolarlık dış satışımız ile İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat-çıları Birliği raporlarına göre İstanbul’un en büyük 5’nci ihracatçısı konumundayız. TİM’den açıklanan raporlara göre şekerleme ürünleri alanında Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Singapur gibi ülkelerde Türkiye’nin en çok ihracat yapan 1. firmasıyız

1965 yılında Tatsan Çikolata ve Şekerleme San. Tic. A.Ş. olarak Konya’da kurulan Tayaş Gıda, 1992’den itibaren Gebze’deki üretim tesislerini de bünyesine katarak ‘şirketleşme’ tarihini başlatmış oldu. Günlük 150 ton satışa hazır üretim kapasitesiyle üretiminin yüzde 90`ını dünya genelinde 130’dan fazla ülkeye ihraç eden Tayaş Gıda, sürdürülebilir kârlı büyüme için inovasyonun itici güç olarak kullanılması gerektiğinden yola çıkarak 2017’de Ar-Ge Merkezi’ni hizmete açtı.

Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Şevket Taycı, çikolata ve şekerleme sektöründeki serüvenine Konya’nın Ereğli ilçesinde bir şekerleme dükkânında çıraklık yaparak başlıyor. 1960 yılında küçük çaplı üretim yapan bir işletme ile devam edip, sonrasında şirketleşen Tayaş Gıda’nın altında birçok güçlü global marka geliştiriyor. Tayaş Gıda’yı ve altındaki güçlü global markaların hikayesini Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı şöyle özetliyor: ““Tayaş Gıda bugün itibariyle 33 bin m² kapalı alanda, bini aşkın personeli ile günlük 150 ton satışa hazır üretim kapasitesiyle üretiminin yüzde 90`ını dünya genelin-de 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Uluslararası pazarda büyük başarı gösteren Tayaş, geniş ürün yelpazesinde farklı damak tatlarına hitap eden 250’nin üzerinde ürün çeşidi bulunduruyor. Bunlara ek olarak, bünyemize kattığımız yeni üretim hatlarımızla birçok yeni ürünümüz de, ürün gamımıza ciddi katkıda bulunacak. 

- İhracattaki başarımızın ardında tavizsiz yük-sek kalite anlayışı ve hijyen kontrol normları var 

İhracat konusundaki deneyimini tavizsiz uyguladığı yük-sek kalite ve hijyen kontrol normlarına borçlu olan firmamız Kalite, Gıda Güvenliği ve Helal Gıda Yönetim sistemi sertifikalarından ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS ve HELAL gıda sertifikalarına sahiptir. Farklı ülkelerin en sıkı gıda kodekslerine uygunluğunu sağlayabilen ve ayrıntılı gıda analizlerini yapabilen Tayaş Gıda, koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmekte ve uygulamadaki başarısını sürdürmektedir.

- 130’u aşkın ülkede marka tescilimiz var 

Tayaş Gıda, 2015 yılından beri Turquality marka destek programı kapsamında ve öncelikli stratejik ülkelerindeki tüm pazarlama faaliyetlerini bu kapsam dahilinde sürdürmekte. Tayaş Gıda, ihracat faaliyetinde bulunduğu 130’u aşkın ülke-de marka tescilini yaparak ilerliyor. Amacımız, Tayaş’ın altında güçlü global markalar geliştirerek ülkemizin ihracatını daha iyi seviyelere taşımak. 

- Ar-Ge ve marka yatırımlarını artırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı hedefliyoruz 

Değişen talep şartları karşısında inovasyon ekonomik gelişmenin olmazsa olmazıdır. Bu nedenle kuruluşlar sür-dürülebilir kârlı büyüme için inovasyonu itici güç olarak kullanmak zorundadır. Bizler de yoğun rekabetin yaşanmakta olduğu sektörümüzde inovasyon, arge ve markalaşmaya yapılacak yatırımları artırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı hedefliyoruz.

Bu yaklaşımla Tayaş Gıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 07.02.2017 tarihi iti-barıyla gıda grubunda 18.’inc Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazandı. 

Amacımız lezzetlere değer katmak, yenilikçiliğin merkezi ola-bilmektir. Bu düşünceyle otomasyona, her türlü konuda verimlilik projelerine ve sürekli olarak çalışanlarımızın eğitimi konularına yatırım yapmaktayız. Pazarlama departmanının koordinasyonu ile Ar-Ge merkezimiz yeni ürünler için kılavuzluk etmekte, mevcut ürünlerin de geliştirilmesinde anahtar rol oynamaktadır.

Tayaş, kalitesini her geçen gün artan ürün çeşitliliği ile daha geniş kitlelere ulaştırmaya, doğru yatırımlarla sektörünü geliştirmeye ve daha tatlı bir dünya için çalışmaya devam ediyor. Daima en iyisini üretmiş olmanın gururuyla gelecekte de en iyisini üretmek Tayaş’ın temel prensibidir.

- Ar-Ge merkezimizin amacı, katma değerli ürünleri sektörde ilk geliştiren şirket olmaktır

Tüketim alışkanlıklarındaki değişimi fırsata dönüştüre-bilmek, katma değerli ürünler yaratarak ihracatımızın ivmesini artırmak amacıyla Şubat 2017’de 20 araştırmacımızla başladığımız yolumuza, 5 yıl içinde inovasyon ve tasarıma dayalı yatırımlarımızı, niteliği yüksek ulusal/uluslararası destekli arge projelerini, Üniversite-sanayi işbirliklerini artırarak 50 araştırmacı devam etmek hedeflerimiz arasındadır. Ar-Ge merkezi olarak araştırmacılarımızın yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapması, şirketimizce desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

Ar-Ge merkezimizin amacı, yeni teknolojileri ve katma değerli ürünleri sektörde ilk geliştiren şirket olmaktır. Bu kapsamda aktif olarak şirket içi , üniversite –sanayi işbirlikli ve TÜBİTAK-TEYDEB destekli projelerimiz yürütülmekte ve yeni projelerin ise hazırlıkları yapılmaktadır. Şu an öz kaynaklı olan projelerimize, yakın zamanda dış kaynaklı uluslararası projeler de eklenmesi planlanmaktadır. Yeni projelerimiz, mevcut üretim gamımız ile sınırlı kalmayarak, alternatif teknolojilerini de kapsamaktadır.

Ar-Ge merkezimizin stratejisi ve hedefi özetle şöyle:

• Yeni ürün geliştirilmesi,

• Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi,

• Ürün standardının yükseltilmesi,

• Maliyet düşürücü yeniliklerin uygulanması,

• Yeni üretim teknolojileri geliştirilmesi,

• Ar-ge kültürümüzün yükseltilmesi,

• Departman içi araştırmacıların niteliklerinin arttırılması

• Ulusal/uluslarası projelerin yapılması

• Üniversitesi-Sanayi İşbirliğinin artırılması,

• Tescil edilen ulusal veya uluslarası patent sayısının artırılması.”