KATALOG
INDIR GÖRÜNTÜLE

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 

İşbu bilgilendirme ve açıklamalar, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Tayaş Mağazacılık Anonim Şirketi (‘’Şirket’’) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında yapılmıştır. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun kapsamında Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Tayaş Mağazacılık Anonim Şirketi tarafından işlenebilecektir. 6698 sayılı Kanun kapsamında Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Tayaş Mağazacılık Anonim Şirketi veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Şirketimize ait www.tayas.com.tr internet portalını kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, web portalı üzerinden bir işlem yapmak isteyen ve portalımızda mevcut uygulamaları kullanmak isteyen iş başvuru sahibi, müşteri, müşteri tedarikçisi, potansiyel müşteri, potansiyel tedarikçi çalışanı, potansiyel tedarikçi yetkilisi, alt yüklenici ve bildirimde bulunan üçüncü kişilerin gerekli olan kişisel verilerini işlemekteyiz.

Personel temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kariyer.net portalı üzerinden iş başvurusu yapan çalışan adaylarımızın adı-soyadı, cinsiyeti, medeni hali, doğum yeri ve tarihi ve uyruğu gibi kimlik bilgileri ile cep telefonu, mail adresi, ev adresi, yaşadığı şehir/il/ilçe gibi iletişim bilgilerinin yanısıra, askerlik durumu, kariyer geçmişi, eğitim durumu ve sürücü belgesi, talep ettiği pozisyon gibi mesleki deneyim bilgileri talep edilebilir.

Web portalımız üzerinden tedarik hizmeti sağlamak isteyen tedarikçilerimizin tedarikçi başvuru formunu doldurmaları halinde, adı, soyadı, şahıs ise TC. Kimlik numarası, şirket ise, vergi numarası, vergi dairesi, firma unvanı gibi kimlik bilgileri ile adres, telefon, e posta adresi, bulunduğu il/ilçe gibi iletişim bilgilerinin yanısıra faaliyet gösterdiği sektör, talep edilen hizmet bilgisi ve müşteri işlem verileri talep edilebilir.

Web portalındaki müşteri iletişim sitemi üzerinden bilgi almak amacıyla müşteri bildirim formunu doldurmak isteyen müşterilerimizin adı-soyadı gibi kimlik bilgileri ile cep telefonu, adresi, e posta adresi gibi iletişim verileri talep edilebilir.

Şirketimiz talep edilen bilgilerinizi 6698 sayılı Kanun‘un 5 inci maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bu portalı kullanarak mevcut uygulamalara girdiğinizde, verilerinizin işlenmesine onay vermeyi kabul etmiş sayılacaksınız. Bu uygulamaların koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayınız ve kişisel nitelikli herhangi bir veri vermeyiniz.

Şirketimiz web portalı üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde şirketimiz bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır.

www.tayas.com.tr web portalımızda bulunan Instagram, Twitter, Facebook ve LinkedIn isimli sosyal medya hesapları üzerinden ve çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

Gerek internet web portalımız üzerinden kullanımlarınızda gerekse sair yasal yollardan elde edilen kişisel verileriniz, sadece talepte bulunulan, kullanılan işlemin amacı ile sınırlı olarak toplanacak ve işlenecektir. Şirketimiz, yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yaptığınız başvurunuz ve/veya imzalayabileceğiniz sözleşmeler dolayısıyla, devlet otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, arşiv tutma, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, ilgili mevzuat ve imzalanan sözleşmeler gereği risk izleme ve önleme gerekçeleri ile gıda üretim, lojistik, depolama ve mağazacılık faaliyetlerinin dayalı olduğu mevzuata istinaden ve buna bağlı olarak yürütülen gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin üretim, dağıtım, satış ve pazarlama, lojistik, kargo, depolama, muhasebe, finans, insan kaynakları, bilgi işlem gibi faaliyetlerin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkların korunması amacıyla tüm idari bina ve tesislere ilişkin güvenlik önlemlerini yerine getirmek ve takip etmek, söz konusu kanun ile getirilen kişisel verilerin devamlı surette doğru ve güncel olmasını temin  gibi amaçlarla bilgilerinizi işleyecek, toplayacak ve hakkınızdaki verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar verilerinizi muhafaza edebilecektir. İşlenen bu kişisel verileriniz şirketimizin faaliyet konusu ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı üçüncü kişilere sadece üretilen gıda ürünlerinin dağıtım, satış ve pazarlama, lojistik ve kargo faaliyetleri ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Grup Şirketleriyle (Tayaş Mağazacılık A.Ş.) ve hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları, sadece pozisyonu ve görevi dolayısıyla verilerinizi bilme yetkisini haiz kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Şirketimiz kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için şirket içi ve dışı koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Tayaş Mağazacılık Anonim Şirketi tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu niteliğindeki şirketimizin iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri www.tayas.com.tr web portalımız üzerinden takip edebilirsiniz.

Adres: Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan Dede Caddesi 800. Sokak No:122
Gebze / Kocaeli

www.tayas.com.tr

Tel: 0 262 6465713 (pbx)

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgilerinizi aşağıda bulunan kvkk başvuru formunda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

  • Yukarıda belirtilen adresimize başvuru formunun doldurularak kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
  • Noter vasıtasıyla bildirim,
  • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
  • Yukarıda bildirilen mail adreslerine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

Müşterilerimizin ve kamunun bilgisine iletiriz.

Saygılarımızla

Tayaş Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  Ve Tayaş Mağazacılık Anonim Şirketi

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bizi Takip Edin

Bizden haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bu site softworks ile hazırlanmıştır.