KATALOG
INDIR GÖRÜNTÜLE

İK Politikamız

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası, Tayaş ana değerleri doğrultusunda işin idame ettirilmesi için kişisel davranış ve performansta yüksek standartların yakalanmasını hedefler ve bu doğrultuda ana değerlerini;

 • Girişimci bir ruha sahip olmak
 • Doğruluk ve dürüstlük
 • Sosyal sorumluluk olarak belirlemiştir.

Tayaş, işin devamı için genel şirket karlılığının gerekli olduğunu bilerek müşterileri, hissedarları, çalışanları ve toplum için uzun süreli ve daimi bir değer yaratmayı kendine görev edinmiştir. Tayaş, çabalarını müşterilerinin başarısına odaklayarak, sorumluluklarını;

 • Fiyat, kalite, sağlık, güvenlik ve çevreye duyarlılık açısından müşterilerine son derece iyi ürün ve servis vermek,
 • Ortakların yatırım karşılıklarını alabilmelerini sağlamak için yatırımcılarının beklentilerini karşılayabilmek,
 • Çalışanları için cazip bir iş ortamı yaratarak, eleman seçimi ve terfi sisteminin düzgün ve şirket hedeflerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini devam ettirebilmeleri için eğitimlerle kendilerini teşvik etmek, güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarını sağlamak
 • Her türlü tacize engel olmak ve çocuk işçi çalıştırılmasına karşı koymak olarak belirlemiştir.

Tayaş aktivitelerini, topluma karşı var olan sorumluluklarını yerine getirmek sureti ile yürütme kararındadır ve sürekli gelişime olan bağlılığı doğrultusunda, çalıştığı ülkenin kanunlarına riayet eder, iş kanunu doğrultusunda insan haklarını özellikle destekler ve sağlık, güvenlik ve çevreye gereken özen ve duyarlılığı gösterir.

Tayaş, iş yaşamında, doğruluk, dürüstlük ve hakkaniyet yanlısı bir tarzı benimsemektedir. Rüşvet ve etik kurallara uymayan olaylar kabul edilemez; etik dışı durumların oluşmaması adına gerekli tüm tedbirler gerek şirket yönetimi gerekse de tüm çalışanlar tarafından uygulanır.

Tayaş, toplumsal aktiviteleri destekler ve çalışanlarına, sosyal olaylarda aktif rol almaları için fırsat verir.

Tayaş, çalışanlarının şirketin en değerli varlığı olduğunu ve şirket başarısının bu kaynakların verimli olarak değerlendirilmesine bağlı olduğunu bilmektedir. Tayaş’ın kurum kültürünü yansıtan, “Paylaşılan Değerleri” ve “Şirket Politikası” doğrultusunda, İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki anlayışta tesis edilmiştir.

Tayaş’ ın Paylaşılan Değerleri;

 • Dürüstlük, ilkemizdir.
 • Faaliyetlerimiz güvenilirdir.
 • Toplumun değerleri bizim kılavuzumuzdur.
 • Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır.

Tayaş, başarı yolunun; sistematik ve kurumsallaşmış bir yönetimin politika, prosedür ve kurallarını tüm çalışanlarca tam olarak anlaşılıp uygulanması ile sağlanacağını benimsemektedir.

Bu doğrultuda şirket yönetimine ve çalışanlara yol gösterecek politika, prosedür ve kuralları hazırlayarak aşağıdaki amaçların gerçekleşmesi hedeflenmiştir:

 • Yönetimde açıklık ve kolaylık
 • Tüm faaliyetlerin planlı ve sistematik olarak yürütülmesi
 • Yönetimde istikrarın sağlanması ve karmaşanın önlenmesi
 • Yönetimde yasal zeminin korunması

Bizi Takip Edin

Bizden haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bu site softworks ile hazırlanmıştır.