KATALOG
INDIR GÖRÜNTÜLE

Müşteri Aydınlatma Metni

TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “Tayaş” olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tayaş’ın iş faaliyetleri ile mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,  kapsamında müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerini toplamaktayız:

Kimlik Bilgileri

 • Ad
 • Soyad

Ad-Soyad ve İmza gibi kimlik bilgileriniz; İş Sürekliliğinin Sağlanması ve İş Faaliyetlerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kanunun 5 maddesinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıveri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kimlik bilgileriniz web portalımız üzerinden elektronik ortamda iletişim başvuru formunun tarafınızdan doldurulması sırasında alınabilmektedir. Bununla birlikte web portalımızda bulunan Instagram, twitter, facebook ve LinkedIn isimli sosyal medya hesapları üzerinden de toplanabilmektedir.

İletişim Bilgileri

 • E-Posta Adresi
 • İş Telefonu Numarası
 • Cep Telefonu Numarası
 • İş Yeri Adresi
 • İş Yeri İsmi/Unvanı
 • E-Posta Adresi
 • İş Telefonu Numarası
 • Cep Telefonu Numarası
 • İş Yeri Adresi
 • İş Yeri İsmi/Unvanı
 • İş/Cep Telefon No
 • E posta adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kanunun 5 maddesinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıveri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kimlik bilgileriniz web portalımız üzerinden elektronik ortamdaki iletişim başvuru formunun tarafınızdan doldurulması sırasında toplanmaktadır. Bununla birlikte web portalımızda bulunan Instagram, twitter, facebook ve LinkedIn isimli sosyal medya hesapları üzerinden de toplanabilmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgileri

 • IP Adresi
 • Browser Bilgisi

Tayaş’a ait web portalında bulunan iletişim başvuru formu kullanılarak talep, öneri ve şikayetlerin yapılabilmesi ve geri bildirim talepleriniz sırasında işlem güvenliği açısından Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi amacıyla ve 6698 sayılı Kanunun 5 maddesinde belirtilen kişisel hak ve özlüklere aykırı olmamak kaydıyla ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıveri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen işlem güvenliği verileriniz Tayaş’a ait web portalında iletişim başvuru formunun kullanılması ile talep, öneri ve şikayetlerin yapılabilmesi ve geri bildirim talepleriniz sırasında elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Diğer taraftan, www.tayas.com.tr web portalımızda bulunan Instagram, Twitter, facebook ve LinkedIn isimli sosyal medya hesapları üzerinden ve çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

Müşteri İşlem Bilgileri

 • Ürün tercihleriniz,

Tayaş’a ait web portalında bulunan iletişim başvuru formunun kullanılarak başvuru yapılabilmesi ve geri bildirim talepleriniz sırasında sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için Pazarlama ve Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi amacıyla ve 6698 sayılı Kanunun 5 maddesinde belirtilen kişisel hak ve özlüklere aykırı olmamak kaydıyla ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıveri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz.

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’ımıza,
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne,

Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, faaliyetimizin yurt dışı dahil lojistik hizmetlerini kapsaması nedeniyle verinizin işlendiği süreç yurt dışı bağlantılı ise bu kapsamda gerekli teknik ve idari tedbirleri alınarak, ve bu süreçlerle sınırlı veriler Kanun’daki kurallara uygun olarak yurt dışındaki bağlı ortaklıklar, alt yükleniciler ve tedarikçiler ile ilgili ülkedeki mevzuat zorunlulukları durumunda yabancı kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce ve hakkınızdaki verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar muhafaza edebilecektir.

Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir

Kişisel verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, hakkınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

Veri sahibi olarak haklarınız nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu niteliğindeki şirketimizin iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri www.tayas.com.tr web portalımız üzerinden takip edebilirsiniz.

Adres: Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan Dede Caddesi 800. Sokak No:122
Gebze / Kocaeli

www.tayas.com.tr

Tel: 0 262 6465713 (pbx)

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgilerinizi aşağıda bulunan kvkk başvuru formunda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

 • Yukarıda belirtilen adresimize başvuru formunun doldurularak kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adreslerine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan: Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No:

Telefon Numarası:

Fax Numarası:

Posta Adresi:

E-posta adresi:

 

 

 

 

KVKK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Bizi Takip Edin

Bizden haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bu site softworks ile hazırlanmıştır.